Τα σκυλιά μας είναι οικογενειά μας και μας συντροφεύουν παντού !!!